Kościół pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu

Informujemy, że od 17 października 2020 r. do odwołania podczas Mszy Świętych i nabożeństw w naszym kościele może przebywać jednocześnie (na całej powierzchni, łącznie z chórem) 250 osób.

Pomoc żywnościowa

Rozpoczynamy realizację unijnego programu pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym - podprogram 2020.

Duch Święty

Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania odbywać się będą w tych samych grupach, co przed wakacjami.

Narzeczeni

Bezpośrednie przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa od lipca 2020 r. odbywa się w formie stacjonarnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce wytycznymi oraz zachowaniem reżimu sanitarnego. Obejmuje ono nauki przedślubne oraz trzy rozmowy w katolickiej poradni rodzinnej.

Naprotechnologia

“Naprotechnologia” pochodzi od anglojęzycznego terminu NaProTechnology – Natural Procrative Technology – Wsparcie Naturalnej Prokreacji. Termin ten został zaproponowany w Instytucie Papieskim Pawła VI w Omaha, w Stanach Zjednoczonych.